in ,

ΟΑΕΔ: Πως Θα Πάρετε Επίδομα 1.642ευρώ,Ποια Τα Κριτήρια, Ποιοι Οι Δικαιούχοι!

3 Επιδόματα που χορηγεί ο Οργανισμός, με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία χορήγησής τους.
1. ΟΑΕΔ Επιδόματα: Ειδική παροχή μητρότητας.Η παροχή προστασίας της μητρότητας έχει διάρκεια επιδότησης έως 6 μήνες και λαμβάνεται, πλέον, στο ίδιο ύψος με τον αναμορφωμένο κατώτατο….
μισθό, στα 650 ευρώ.Δικαιούχες είναι οι μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ-τ. ΙΚΑ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση:
– Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας
– Πρέπει να έχει λάβει παροχές μητρότητας από τον ΕΦΚΑ-τ. ΙΚΑ ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων
– Η δικαιούχος υποβάλλει στον ΟΑΕΔ αίτηση εντός 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας.
– Η αίτηση υποβάλλεται επίσης μέσω των ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω των e-Υπηρεσιών. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας
– Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ-τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
– Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς και τον αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ.-τ. ΙΚΑ και τον ΑΦΜ
– ΙΒΑΝ δικαιούχου
– Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων
2. ΟΑΕΔ Επιδόματα: Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων
Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό ”αγγίζει” τα 240 ευρώ.Προϋποθέσεις χορήγησης:
– Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
– Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
– Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ)
Διαδικασία αίτησης:
– Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
– Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
– Μέσω των ΚΕΠ
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
– Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο
– Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
– ΙΒΑΝ δικαιούχου
Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
3. ΟΑΕΔ Επιδόματα: Ειδικό εποχικό βοήθημα
Το επίδομα καταβάλλεται εφάπαξ κάθε έτος το διάστημα 10/9 έως και 30/11, ενώ αφορά συγκεκριμένες (εποχικές) κατηγορίες εργαζομένων. Το βοήθημα κυμαίνεται από 508 έως 752 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος.
Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να διεκδικήσουν την καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων του ΟΑΕΔ.
ΠΗΓΗ

Follow Koolnews.gr στο Google News

Διαφήμιση

9 (κακές) συνήθειες που προδίδουν τους ιδιοφυείς ανθρώπους

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: Ο διάσημος παραμυθάς που δεν ήξερε γραμματική και ορθογραφία