in , ,

Τα 5 πράγματα που είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να κάνουν για τα αδέσποτα

Η δική μας δουλειά είναι να μην τους αφήσουμε σε ησυχία μέχρι να τα κάνουν

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων ανήκει σύμφωνα με το νόμο στους Δήμους. Θεωρητικά βέβαια γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα πράγματα είναι θεωρητικά. Στην πράξη συνήθως μια χούφτα ευαισθητοποιημένων φιλόζωων ανθρώπων σε κάθε πόλη ή Δήμο της Ελλάδας έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Να κάνουν δηλαδή τη δουλειά του Δήμου. Οι εθελοντές αυτοί αφιερώνουν απίστευτο χρόνο σχεδόν καθημερινά, τρέχοντας εδώ και εκεί σε όλα τα περιστατικά δρώντας μεμονωμένα ή μέσω φιλοζωικών οργανώσεων.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες της διπλανής πόρτας. Εκτός από το χρόνο τους, διαθέτουν και τα αυτοκίνητά τους για τη μεταφορά των ζώων αυτών στους γιατρούς ή όπου αλλού χρειαστεί. Και όσο για τα χρήματα; Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βάζουν από την τσέπη τους αφού ο Δήμος της περιοχής τους που είναι υποχρεωμένος για αυτό σφυρίζει αδιάφορα.
Όχι, δεν είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι ούτε έχουν λεφτά για πέταμα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι φτωχοί, όμως προτιμούν να δώσουν από το υστέρημά τους και να μείνουν άφραγοι προκειμένου να σωθεί ένα ζωάκι που βρίσκεται σε ανάγκη. Τα δε χρήματα που βγάζουν από μπαζάρ και άλλες εκδηλώσεις είναι ελάχιστα και δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Ποια είναι τα βασικά; Τροφή για τα αδέσποτα, εμβόλια, περίθαλψη και ατυχήματα ή κακοποιήσεις. Δυστυχώς οι κακοποιήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο στη χώρα μας και τα ζώα σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται άμεση περίθαλψη, μεταφορά σε κτηνίατρο, εγχειρήσεις, διάφορες άλλες επεμβάσεις, πολλά φάρμακα, χώρο για αποθεραπεία που στοιχίζουν.
Επειδή δυστυχώς ακόμα και σήμερα πολλοί δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται με τους Δήμους και ποιες είναι οι ευθύνες τους σχετικά με τα αδέσποτα, σας παραθέτουμε τι λέει το άρθρο 9 του ν.4039/2012.
Σύμφωνα με αυτό οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τα αδέσποτα ζώα. Πιο συγκεκριμένα:
1. Περισυλλογή και επανένταξη:
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και τη μεταφορά τους σε συνεργαζόμενα κτηνιατρεία και καταφύγια. Ο Δήμος οφείλει να συγκροτεί άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία ατόμων, τα οποία ειδικεύονται στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Η καθοδήγηση και ο έλεγχος της δράσης πρέπει να γίνεται από κτηνίατρο που έχει οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί, εφόσον είναι υγιή και είναι μεγαλύτερα των 5 μηνών, επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον αφού προηγουμένως εμβολιαστούν, αποπαρασιτωθούν, στειρωθούν, σημανθούν ηλεκτρονικά και καταγραφούν και εξεταστούν ορολογικά για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp.
2. Κτηνιατρικός έλεγχος, περίθαλψη, στείρωση και σήμανση:
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Εκεί υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα, καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, αν χρειάζεται, και εξετάζονται ορολογικά για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp.
Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί ενεργή σύμβαση με αδειοδοτημένα κτηνιατρεία. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, και η σήμανσή τους, μπορούν να πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα τον κτηνιάτρου στην Ελλάδα.
3. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής:
Σε κάθε Δήμο, κατόπιν απόφασης Δημάρχου, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει το ποσοστό επικινδυνότητας ενός ζώου καθώς και να διαχειρίζεται προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η πενταμελής επιτροπή αποτελείται από έναν κτηνίατρο που ορίζεται από το Δήμο και είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έναν εκπαιδευτή σκύλων και έναν εκπρόσωπο του Δήμου. Τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν στο Δήμο ή στην Περιφερειακή Ενότητα.
4. Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Καταφυγίου για αδέσποτα ζώα συντροφιάς
Κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους.
Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
5. Φύλαξη δεσποζόμενων ζώων που έχουν αφαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη τους με εισαγγελική παραγγελία:
Οι Δήμοι οφείλουν να μεριμνούν ως μεσεγγυούχοι για τη φύλαξη δεσποζόμενων ζώων που έχουν αφαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη τους κατόπιν έκδοσης σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας και μέχρι την τελεσιδικία της καταγγελίας. Οι Δήμοι μπορούν να ορίζουν ως μεσεγγυούχο φυσικά πρόσωπα ή αδειοδοτημένους χώρους φύλαξης ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία.
Επιβολή διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις του ν.4039/2012 αναφορικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών και την κακοποίηση ζώων
Για τους Δήμους τους οποίους υπάρχει εν λειτουργία Δημοτική Αστυνομία προβλέπεται η από κοινού αρμοδιότητα αυτής να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις που ρητά προβλέπονται στον ν.4039/2012 (όπως ενδεικτικά: μη ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ζώου, μη περισυλλογή περιττωμάτων ζώου, κακοποίηση ζώου, μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης κ.α.)
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΒΑΣΙΚΟ
Είναι πολύ συνηθισμένο να επιρρίπτουμε ευθύνες στα διάφορα Φιλοζωικά Σωματεία. Λάθος. Το κάθε Σωματείο ή Σύλλογος δεν είναι νομικά υπεύθυνο για τη διαχείριση των αδέσποτων και σε καμία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό. Εφόσον το επιθυμεί και κάτω από ανάλογες προϋποθέσεις, παρέχει βοήθεια σε συνεργασία με τον Δήμο είτε απευθείας με τους πολίτες.
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑ. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ.
Για αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε το Δήμο. Ναι, είμαστε σίγουροι ότι στις περισσότερες δεν θα επέμβει και δεν θα βοηθήσει. Μπορεί οι αρμόδιοι να μη σηκώσουν καν το τηλέφωνο. Όμως για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς πρέπει να τους πιέζουμε, να είμαστε ενοχλητικοί και απαιτητικοί, να τηλεφωνούμε και να τους καταγγέλλουμε όταν δεν κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους.
Τα αδέσποτα δεν έχουν φωνή. Πρέπει να γίνουμε η δική τους.
ΠΗΓΗ

Follow Koolnews.gr στο Google News

Διαφήμιση

Μαγιό 2019: Οι Τάσεις στα Μαγιό για το Καλοκαίρι 2019

Συνταγή: Λιγκουίνι με Γαρίδες και Λεμόνι