Μια αστεία ιστορία μέσα από Comics για τις Ξανθιές

Είναι μια ιστορία που μας δείχνει και καλά τον τρόπο σκέψης της Ξανθιάς. Το άρθρο δεν θέλει να θίξει τις ξανθιές, είναι απλά μια αστεία ιστορία.

Δείτε το…!

"use strict"; var adace_load_5ed805e64c5b7 = function(){ var viewport = $(window).width(); var tabletStart = 601; var landscapeStart = 801; var tabletEnd = 961; var content = '%3Cscript%20async%20src%3D%22%2F%2Fpagead2.googlesyndication.com%2Fpagead%2Fjs%2Fadsbygoogle.js%22%3E%3C%2Fscript%3E%0A%09%09%3Cins%20class%3D%22adsbygoogle%20adace_adsense_5ed805e64c58f%22%0A%09%09style%3D%22display%3Ablock%3B%22%0A%09%09data-ad-client%3D%22ca-pub-3555731270413627%22%0A%09%09data-ad-slot%3D%227572035665%22%0A%09%09data-ad-format%3D%22auto%22%0A%09%09%3E%3C%2Fins%3E%0A%09%09%3Cscript%3E%28adsbygoogle%20%3D%20window.adsbygoogle%20%7C%7C%20%5B%5D%29.push%28%7B%7D%29%3B%3C%2Fscript%3E'; var unpack = true; if(viewport=tabletStart && viewport=landscapeStart && viewport=tabletStart && viewport=tabletEnd){ if ($wrapper.hasClass('.adace-hide-on-desktop')){ $wrapper.remove(); } } if(unpack) { $self.replaceWith(decodeURIComponent(content)); } } if($wrapper.css('visibility') === 'visible' ) { adace_load_5ed805e64c5b7(); } else { //fire when visible. var refreshIntervalId = setInterval(function(){ if($wrapper.css('visibility') === 'visible' ) { adace_load_5ed805e64c5b7(); clearInterval(refreshIntervalId); } }, 999); }

})(jQuery);