Μ. Πέμπτη, η πιο θλιβερή ημέρα της Ορθοδοξίας: Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Πάσχα δεν είναι μόνο να προσκυνήσεις τον Εσταυρωμένο, η περιφορά του Επιταφίου κ μετά τα θαλασσινά κ τα τσίπουρα…

Ούτε η προσέλευση στην εκκλησία δέκα λεπτά πριν την Ανάσταση και αποχώρηση αμέσως μετά για να πάμε για φαγητό..
Είναι μια διαδρομή 7 ημερών που πρέπει να την διανύσεις.

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται
ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς.

Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται
ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.

Ῥάπισμα κατεδέξατο
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.

Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.

Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν.

admin

Written by admin

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Απόφαση φρένο στις ενστάσεις για δόλο του δανειολήπτη

αεροπλανο

Βόμβα σε αεροπλάνο πάνω από το Αιγαίο: Λήξη συναγερμού