Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.1.19 τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου

Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 25.1.19

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ, ΚΥΡΙΟΙ… 151 ΚΑΙ… ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ;». «Ἂς “ξετρυπώσουμε” ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητό μας ἐκείνη τὴν ἱερὴ ἀγανάκτηση ποὺ ἤδη ἄρχισε νὰ μᾶς πνίγῃ!». Τοῦ Ἀρχιμ. Τιμοθέου Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν.

➢ «Χωρὶς τὸ Φανάρι δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία»; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ὁ Λαὸς νὰ ἀναλογισθῆ τὰς εὐθύνας του. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

➢ «Φωνὴ λαοῦ, ὀργὴ Θεοῦ»! Γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς.

➢ Πρὸς τὸ γραφεῖον τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου. Γράφει ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος.

➢ Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας. Μὴ συντάσσεσθε μὲ τὸν «Ἐφιάλτην». Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη

➢ Ἀνίσχυροι οἱ κοσμικοὶ Ἄρχοντες. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Τὸ Ψήφισμα τοῦ Συλλαλητηρίου ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ μεταδοθῆ.

➢ Φιλοσκοπιανοὶ βουλευταί, ἀναταραχθεῖτε σεισμικῶς. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος.

➢ Ἱερὰ Κοινότης: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

➢ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ Σκοπιανόν.

➢ Σεβ. Λέρου: «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα»

➢ Σεβ. Αἰτωλίας: Ὄχι εἰς τὰς προδοτικάς ἐνεργείας.

➢ Μασονικο/γεωπολιτικὴ Συνωμοσία πρὸς δημιουργίαν Τουρκο/ελληνικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς ἀναχαίτισιν τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας! Διὰ πρώτην φοράν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον ἀπὸ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ κείμενα.

➢ Ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία κρινομένη ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.

➢ «ὁ Πατήρ μου μείζων μού ἐστι»: Παρερμηνεία ὑπὲρ τοῦ ἀνυπάρκτου «πρωτείου» τοῦ Κων/λεως! Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Μικρά συμβολὴ εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ Οὐκρανικὸν «Αὐτοκέφαλον». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.

➢ 75% οἱ διαφωνοῦντες!

➢ Προφήτης ἢ προβοκάτωρ ὁ κ. Τσίπρας;

➢ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ ἡ παρουσία τους εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον σήμερον. Τῆς κα Μαρίας – Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου, Δρ. Φιλ. – Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

➢ Ὁμιλία εἰς τὸν Ζακχαῖον καὶ περὶ Ἀληθοῦς Μετανοίας. Κυριακὴ ΙE΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιθ΄ 1-10) Τοῦ κ. Νικηφόρου Θεοτόκη Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχὰν καὶ Σταυρουπόλεως.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Σπύρος Ζανιάς: Συγχαρητήρια στον Στέφανο και στη Μαρία. Μας έκαναν υπερήφανους

Τέχνες: Ατομική έκθεση – Βασίλης Σελιμάς