Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.10.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ORTHODOXOS TYPOS

Κυκλοφορεῖ

τὸ φύλλον 12.10.18

τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΕΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΝ. Ἀπέφυγε νὰ πλησιάση τοὺς Βουλευτάς! Προκρίνει πολιτικοὺς ποὺ θὰ σέβωνται τὴν «ἑλληνοχριστιανικὴ κληρονομιά».

➢ Ὁ β΄ γάμος τῶν κληρικῶν δυναμιτίζει τὰ θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – Δρος Θεολογίας.

➢ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ἄρχοντες “τύραννοι” ἤ Ἄρχοντες εὐσεβεῖς; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τραμπούλης, Διευθυντής Συντάξεως τοῦ «Ο.Τ.».

➢ «Ἀντισυνταγματική ἐντολή δέν ἐκτελεῖται» (Ὑπαλ. Κώδ 25,3).

➢ «Σὺ εἶ νῦν ἀνόμως γαυριῶν..! Ἡμεῖς “ἡττώμενοι Νικῶμεν”…». (Ἐσὺ ἀνόμως τώρα καυχιέσαι..! Ἐμεῖς “ἡττώμενοι Νικᾶμε”…).

➢ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διεκδικεῖ καὶ τὸ Κατάρ! Γράφει ὁ Μέτοικος.

➢ Ὑπάρχει τελικῶς Νέα Ρώμη; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Ποῖος δύναται ν’ ἀποτρέψη τὴν ἀθέατον γενοκτονίαν

➢ Τό πνεῦμα τῆς πλάνης εἰς τήν θεολογίαν τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου, φιλολόγου.

➢ Ἀποτελοῦν μορφὴν διαθρησκειακοῦ συγκρητισμοῦ, τὰ κακόδοξα εὐφυολογήματα διὰ τὸ κοράνι. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Γεῦσις πνευματικῶν καρπῶν. Τοῦ πρωτ. Διονυσίου Τάτση.

➢ «Τὸ καθεστὼς τῶν διακριτῶν ρόλων Ἐκκλησίας–Πολιτείας εἶναι σαφέστατα ὁριοθετημένο». Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας.

➢ Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ. Διδαχὴ εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ Σπορέως. Τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

➢ Οἱ Ἱεράρχαι ἀπεμόνωσαν τὸν Πατριάρχην! Ἰσχυρίζεται ὅτι ἐκεῖνος διασφαλίζει τὴν «αὐθεντικὴν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»!

➢ Ἀπίστευτος ἀποκάλυψις διὰ τὴν ΠΕΘ.

➢ «Ἡ γιαγιὰ εἶναι ΠΙΟ ΚΑΛΗ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη».

➢ «Ἡ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος» (Ἅγ. Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος) («Συγχώρα, γιὰ νὰ συγχωρεθῆς»). Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου – Κήρυκος τοῦ θείου λόγου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλ

Διάβασε περισσότερα

11 πράγματα που “ξενερώνουν” όλους τους άντρες!!!! Το 5ο το χειρότερο όλων!!!

Δες τι μπορεί να σου συμβεί την ώρα που κοιμάσαι