Οι ελληνικές επιχειρήσεις περιόρισαν αισθητά την Αξία και τον Χρόνο Πίστωσης στους πελάτες τους

Σύμφωνα με την φετινή έρευνα της ΙCAP για τη «Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων»

Με σκοπό την κατανόηση της πιστωτικής πολιτικής των επιχειρήσεων σήμερα και των μέτρων που εκείνες λαμβάνουν για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η ICAP, η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της επιχειρηματικής πληροφόρησης και των υπηρεσιών πιστωτικού κινδύνου εκπόνησε για 4η συνεχή χρονιά, εξειδικευμένη έρευνα στα στελέχη του Credit Risk στην Ελλάδα.

Την πλήρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» μπορείτε να λάβετε από εδώ. Ακολουθούν τα κύρια συμπεράσματα:

• 4/10 επιχειρήσεις είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεών τους την τελευταία διετία, είτε μείωσαν τον χρόνο τους.
• Το 35% εισπράττει τις απαιτήσεις μετά από 3 μήνες.
• Παραπάνω από το 1/3 αντιμετωπίζουν επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% επί των συνολικών τους πωλήσεων.
• Η εξασφάλιση ρευστότητας αποτελεί το μεγαλύτερο άγχος σε σύγκριση με τα “προ κρίσης χρόνια” για 7 στους 10 Credit Controllers.
• Το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων θα επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας.

Written by admin

Τα καρκινικά κύτταρα τρέφονται με 10 τροφές που υπερκαταναλώνουμε οι περισσότεροι.

Ελληνική Οικονομία και Brexit

Ημερίδα Θέμη Σοφού – Ελληνική Οικονομία & Brexit