Γιατροί του Κόσμου: Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα – Σύγχρονες Προκλήσεις και Αδυναμίες

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας μέσω των παρεμβάσεών τους κατά τα τελευταία έτη της οικονομικής αλλά και προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει τα κενά και τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος ψυχικής υγείας της χώρας. Η αυξημένη ανάγκη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ειδικά για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και για δράσεις ενδυνάμωσης της ικανότητας ανταπόκρισης του συστήματος και ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτημα αυτό, οδήγησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Open Minds: Προωθώντας την ψυχική υγεία και την ευημερία στην κοινότητα».

Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, τόσο μεταναστών και προσφύγων όσο και ημεδαπών που ζουν στην ανέχεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Η Ψυχική Υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα για στην Πολιτική Υγείας της Χώρας.

• Ενίσχυση των προληπτικών πρωτοβάθμιων κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

• Ειδική μέριμνα για τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

• Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συστήματος με βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών, βελτιωμένα, μετρήσιμα αποτελέσματα και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

• Έμπρακτη ενσωμάτωση των θεμάτων Ψυχικής Υγείας στη γενική πολιτική υγείας της χώρας

Είναι μερικά από τα βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα.

Στόχοι των Γιατρών του Κόσμου μέσα από το πρόγραμμα “Open Minds” για την επόμενη φάση υλοποίησης του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

• Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε κοινωνικά ευάλωτα άτομα καθώς και της διαχείρισης παραπομπών, διασύνδεσης με τις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας καιθεραπευτικής παρακολούθησης περιπτώσεων

• Ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των φορέων ψυχικής υγείας για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

• Διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης, διεκδίκησης δικαιωμάτων και τεκμηρίωσης από την ΚτΠ προς το κράτος με στόχο την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία.

Διάβασε περισσότερα

Μπαίνει ένας τυφλός κατά λάθος σε ένα μπαρ για γυναίκες…

Σύνδρομο Asperger -Οι άνθρωποι, που σκέφτονται με εικόνες