– Μπαμπά, τι διαφορά έχει το τζάμπα από το δωρεάν;

ΚΟΡΥΦΑΙΟ.

Ρωτά ο μικρός τον πατέρα.
– Μπαμπά, τι διαφορά έχει το τζάμπα από το δωρεάν;
– Βλέπεις το σχολείο απέναντι; εκείνο είναι δωρεάν, αλλά εσύ τζάμπα πήγαινες…

Η καλύτερη αίτηση απαλλαγής από το Στρατό! Θα λιώσετε στο γέλιο…

14 άνθρωποι που έχουν δει και καλύτερες μέρες!