in

Ανέκδοτο: Ο τραυλός επιβάτης και ο εισπράκτορας …! Τρελό γέλιο

Τραυλός επιβάτης στον εισπράκτορα του λεωφορείου.
– Ππαπαρακκκαλώ ππποποπολύ που είνννναι η 6η στάστάστάση;
Μούγκα ο εισπράκτορας. Με κόπο επαναλαμβάνει ο τραυλός την ερώτηση
. Τίποτα ο εισπράκτορας. Ακίνητος.

– Κάποιος επιβάτης δίνει στον τύπο την πληροφορία που θέλει και όταν κατεβαίνει γυρίζει αγριεμένος στον εισπράκτορα.
– Τι τον παιδεύεις τον άνθρωπο και δεν του απαντάς;
– Μια ώρα σε ρωτάει. Και ο εισπράκτορας.

– Γγγιαττττί θθθα νόνόνόμιζζζζζε όόόότι ττττον κοκοκοκορρροιδεύω…