20.000 € από ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχείρησης σε Ανέργους

OAED-επιχειρήσεις επιδομα

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση για ένα Νέο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα, τη «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», προϋπολογισμού 80 εκ ευρώ. Σκοπός είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00.

Η επιδότηση ξεκινάει από € 12.000 για τους πρώτους 12 μήνες (για μια ατομική επιχείρηση ή για μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%). Σε περίπτωση που ζητηθεί 12μηνη παράταση (επέκταση), η επιδότηση αυξάνεται κατά € 8.000. Με τον τρόπο αυτό μια ατομική επιχείρηση μπορεί να εισπράξει συνολικά 20.000 ευρώ. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Σε περιπτώσεις εταιρειών η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και € 36.000 (εταιρείες μέχρι 3 δικαιούχους).

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

Να είχε διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018.
Να μην είχε μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του σε σύζυγο ή σε συγγενή (α/β βαθμού).
Να μην είχε ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 7/2/2019.
Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) μέχρι και την ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΔ) μετά το 2008.

*Δεν τίθεται ηλικιακό όριο, ενώ οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες είτε ως μέλη εταιρειών. Μπορούν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (7/2/2019) και έπειτα. Επιλέξιμες νομικές μορφές πέραν της ατομικής επιχείρησης είναι: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων (ν. 4430/2016).

Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων:
Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες (100% επί της καθαρής αξίας):
Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως πχ εμπορεύματα). Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:
# Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
# Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
# Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας.
# Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
# Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. Σε περίπτωση παλαιών οφειλών είναι επιλέξιμες και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
# Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης.
# Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2811754652 (info@keh.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
ΠΕΠ, Τουρισμός, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

ΙΔΕΕΣ για Αποκριάτικο Μακιγιάζ

Πεθαίνει ένας πλούσιος πατέρας και αφήνει μια μεγάλη κληρονομιά στους δυο γιους του. Συναντιέται λοιπόν, ο μεγάλος με το μικρό να συζητήσουν τη μοιρασιά: Μεγάλος: Λοιπόν αδελφάκι μου, εγώ δεν θέλω να σ αδικήσω. Ακου, λοιπόν, την πρότασή μου κι αν διαφωνείς τη ξανασυζητάμε. Λοιπόν, τη βίλλα στην Κηφισιά θα την πάρω εγώ, τη γκαρσονιέρα στην Καλλιθέα θα την πάρεις εσύ. Μικρός: Εντάξει, φιλάκια! Μεγάλος: Τη Φεράρι του μπαμπά, θα την πάρω εγώ, το φιατάκι εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Τη Χάρλευ του μπαμπά θα την πάρω εγώ, τη βέσπα εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Το κότερο του μπαμπά θα το πάρω εγώ. Το φουσκωτό εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Την πολυκατοικία στο Χολαργό, θα την πάρω εγώ. Τη μονοκατοικία στον Ταύρο, εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Τα μαγαζιά στη στοά της Πανεπιστημίου θα τα πάρω εγώ, τα μαγαζιά στο Μπουρνάζι εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Τους λογαριασμούς στην Ελβετία θα τους πάρω εγώ. Τους λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Το εξοχικό στη Μύκονο θα το πάρω εγώ. Το σπιτάκι στο Αγκίστρι εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Μεγάλος: Τα κτήματα στην Κρήτη θα τα πάρω εγώ. Τα ξερικά στη Μάνη εσύ. Μικρός: Εντάξει φιλάκια! Ο μεγάλος βρήκε από την αρχή παράξενη τη συμπεριφορά του αδελφού του και τον κοιτούσε παράξενα κάθε φορά που έστελνε φιλάκια. Στο τέλος δεν συγκρατήθηκε και ρώτησε περίεργος: Μεγάλος: Καλά βρε αδελφάκι μου, εγώ τόση ώρα σε αδικώ κι εσύ το μόνο που έχεις να μου πεις είναι «φιλάκια». Μικρός: Ναι βρε αδελφάκι μου, το κατάλαβα ότι θα γ@@θούμε για την περιουσία και είπα ν αρχίσω τα προκαταρκτικά μια ώρα αρχύτερα.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Πεθαίνει ένας ΓΕΡΟΣ κ τα αφήνει όλα στη… Τρελό γέλιο